Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BXD-040055-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Xây dựng - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Tên thủ tục hành chính:

Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Xây dựng các địa phương
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quy định
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm đăng ký công nhận phải nộp lệ phí theo quy định hiện hành và chịu các chi phí ( phương tiện đi lại, lưu trú, thông tin liên lac ) cho hoạt động đánh giá tại phòng thí nghiệm Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Gửi hồ sơ Gửi hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng về Bộ Xây dựng tại địa chỉ 37 -Lê Đại Hành - Hà Nội
2. hoàn thiện bổ sung hồ sơ Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện, cơ quan đánh giá công nhận hướng dẫn, yêu cầu cơ sở quản lý phòng thí nghiệm bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
3. tiếp nhận và giải quyết Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cơ quan đánh giá công nhận trả lời và cấp quyết định công nhận.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin công nhận
2. Quyết định thành lập phòng thí nghiệm của cơ quan quản lý trực tiếp
3. Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thí nghiệm
4. Bản sao chứng chỉ kiểm định / hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm và đo lường của cơ quan có thẩm quyền
5. Bản sao chứng chỉ đào tạo của trưởng phòng thí nghiệm , thí nghiệm viên hay công nhân kỹ thuật thí nghiệm do các cơ quan có chức năng đào tạo cấp
6. Báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm
7. Bản vẽ mặt bằng phòng thí nghiệm và điều kiện môi trường làm việc
8. Hợp đồng mua , hoá đơn và biên bản bàn giao thiết bị thí nghiệm và đo lường của phòng thí nghiệm; quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp thiết bị được điều chuyển từ các cơ quan khác
9. Hợp đồng sử dụng lao động đối cới cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm được đăng ký trong hồ sơ
10. Bản sao chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm theo TCVN ISO 9001:2000 ( Hệ thống quản lý chất lượng. Các yêu cầu )
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin công nhận phòng thí nghiệm Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD...
2. Báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ