Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BXD-038177-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Xây dựng - Vụ Quản lý hoạt động xây dựng

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm A và các dự án đầu tư thuộc địa bàn 2 tỉnh trở lên

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm A và các dự án đầu tư thuộc địa bàn 2 tỉnh trở lên

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Vụ Quản lý hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp phép thầu nước ngoài 2.000.000 Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ xin cấp phép thầu tại Bộ Xây dựng 37 lê Đại Hành Hà Nội.
2. Xem xét, cấp giấy phép Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét cấp phép theo quy định.
3. Nộp lệ phí Nhà thầu nộp lệ phí khi nhận giấy phép thầu.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin cấp giấy phép thầu (theo mẫu)
2. Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp
3. Bản sao giấy phép thành lập và Điều lệ Công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức)
4. Biểu cáo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu
5. Báo cáo tài chính được kiểm toán trong vòng 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu tại Việt Nam)
6. Hợp đồng liên danh với nhà thầu phụ Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng thầu phụ Việt Nam
7. Giấy uỷ quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu
8.
Lưu ý: đơn xin cấp phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Các giấy tờ tài liệu khác của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với trường hợp xin cấp lần đầu (trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập có quy định khác). Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng.
Số bộ hồ sơ:
03 bộ (trong đó 01 bộ gốc và 02 bộ sao )
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin cấp giấy phép thầu Thông tư số 05/2004/TT-BXD n...
2. Biểu cáo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng Thông tư số 05/2004/TT-BXD n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
- Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
- Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
2. Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
- Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
- Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
- Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam
3. Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam).
4. Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ