Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BXD-037451-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Xây dựng - Vụ Quản lý hoạt động xây dựng

Tên thủ tục hành chính:

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Hội đồng tư vấn
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng 200.000 đồng
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Chứng chỉ hành nghề

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Gửi hồ sơ Nộp hồ sơ và lệ phí xin cấp chứng chỉ về Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
2. Kiểm tra hồ sơ và yêu cầu bổ sung hồ sơ Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ; giao Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ.
3. tổ chức xét duyệt Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.
4. Quyết định cấp chứng chỉ Giám đốc Sở Xây dựng quyết định cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định.
5. Thu lệ phí Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề (kể cả trường hợp xin cấp lại hoặc xin bổ sung nội dung hành nghề) thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu);
2. 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề
4. Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
5. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Thông tư số 12/2009/TT-BXD n...
2. Bản khai kinh nghiệm công tác Thông tư số 12/2009/TT-BXD n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Điều kiện chung:
Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
Có đạo đức nghề nghiệp, có hồ sơ xin cấp chứng chỉ và đã nộp lệ phí theo quy định.
Thông tư số 12/2009/TT-BXD n...
2. Yêu cầu hoặc điều kiện 2
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
Thông tư số 12/2009/TT-BXD n...
3. Yêu cầu hoặc điều kiện 3
Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.
Thông tư số 12/2009/TT-BXD n...
4. Yêu cầu hoặc điều kiện 4
Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành).
Thông tư số 12/2009/TT-BXD n...
5. Yêu cầu hoặc điều kiện 5
Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp
Thông tư số 12/2009/TT-BXD n...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ