Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTP-052925-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Tư pháp - Vụ Bổ trợ tư pháp

Tên thủ tục hành chính:

Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự)

Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự)

Thông tin

Lĩnh vực:

Bổ trợ tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Sở Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên quy định Sở Tư pháp phải có văn bản đề nghị bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Nộp hồ sơ Người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành nghề công chứng gửi hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên (Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gửi Bộ Tư pháp).
2. Thẩm định và quyết định bổ nhiệm Bộ Tư pháp thẩm định và ra quyết định bổ nhiệm công chứng viên

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên;
2. - Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sỹ luật hoặc bằng tiến sỹ luật ;
3. - Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;
4. - Sơ yếu lý lịch;
5. - Giấy chứng nhận sức khoẻ.
6. - Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng ;
7. - Giấy tờ chứng minh nghỉ hưu hoặc thôi việc (trường hợp cán bộ công chức đã nghỉ hưu hoặc thôi việc)
Số bộ hồ sơ:
không quy định
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-01); Quyết định 01 /2008/QĐ-BTP n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt
- Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên; luật sư đã hành nghề từ ba năm trở lên; giáo sự, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật; đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát, chuyên viên cao, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.
- Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề công chứng.
2. -Những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên:
+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý; đã bị kết án về tội phạm do cố ý.
+ Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
+ Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
+ Cán bộ, công chức, viên chức bị buộc thôi việc.
Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ