Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTC-172582-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Tài chính

Cấp Tổng cục:

Vụ Pháp chế

Tên thủ tục hành chính:

Nhập kho vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia mua của tổ chức, cá nhân

Nhập kho vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia mua của tổ chức, cá nhân

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý dự trữ nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Chi cục Dự trữ Nhà nước
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thời gian từ khi ký hợp đồng đến khi giao đủ hàng quy định cụ thể tại hợp đồng cung cấp hàng hóa. Thời gian từ khi người bán hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng đến khi thanh lý hợp đồng trong thời hạn 45 ngày (gói thầu phức tạp tới 90 ngày).
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Biên bản thanh lý hợp đồng

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Bên bán hàng dự trữ quốc gia (DTQG) vận chuyển hàng tới cửa kho; Đơn vị dự trữ nhà nước (Bên mua) kiểm tra hoặc thuê chuyên gia kiểm tra hàng tại cửa kho về số lượng, khối lượng, kỹ thuật, chất lượng hàng và hồ sơ, tài liệu kèm theo hàng theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm bảo quản hiện hành. Đơn vị dự trữ nhà nước lập Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (mẫu C25-HD, Thông tư 213/2009/TT-BTC ngày 10/11/2009).

2. Bước 2 Bên bán giao hàng, Hóa đơn bán hàng; giao hồ sơ, tài liệu kèm theo hàng hóa đã được xác định đảm bảo yêu cầu nhập kho cho Bên mua. Đơn vị DTQG nhận, bốc xếp hàng từ phương tiện của Bên bán vào kho, nhận hồ sơ, tài liệu kèm theo hàng hóa theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm bảo quản hiện hành, lập Phiếu nhập kho (mẫu C20-HD, Thông tư 213/2009/TT-BTC ngày 10/11/2009).
3. Bước 3 Bên bán hàng DTQG đến trụ sở Đơn vị DTQG để hai bên thống nhất ký Biên bản thanh lý hợp đồng. Đơn vị DTQG trả tiền mua hàng và tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên bán bằng chuyển khoản, căn cứ: hợp đồng cung cấp hàng hóa; Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa; phiếu nhập kho; hóa đơn bán hàng; Biên bản thanh lý hợp đồng.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Hợp đồng cung cấp hàng hóa.
2. Giấy giới thiệu người đại diện cho bên bán thực hiện giao hàng, thanh lý hợp đồng.
3. Có một trong các giấy tờ sau (bản photo): Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng minh quân đội nhân dân, Giấy chứng minh an ninh nhân dân, Giấy chứng nhân cảnh sát nhân dân hoặc giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng của người đại diện cho Bên bán.
4. Hóa đơn bán hàng giá trị gia tăng theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (trong đó ghi rõ danh mục mặt hàng, quy cách, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế giá trị gia tăng).
01 bản gốc: Giấy kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
5. Đối với các mặt hàng là phương tiện cứu sinh phải có 01 bản gốc: giấy chứng nhận kiểu sản phẩm còn hiệu lực; giấy chứng nhận kiểm tra cho mỗi lô hàng theo quy định do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp;
6. Đối với xuồng cứu hộ cứu nạn phải có 01 bản gốc: hồ sơ xuất xưởng, sổ đăng kiểm, hồ sơ bản vẽ thiết kế và giấy chứng nhận thiết kế do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cung cấp cùng tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản.
7. Đối với hàng nhập khẩu phải có 01 bản gốc: hồ sơ tài liệu liên quan đến việc hoàn thành thủ tục hải quan, thuế nhập khẩu; giấy chứng nhận của nhà sản xuất; nguồn gốc, xuất xứ hàng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giấy giám định chất lượng hàng hóa của cơ quan giám định nhà nước có thẩm quyền; catalog; tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản (các tài liệu này phải đồng bộ).
8. Đối với các mặt hàng chuyên dụng, đơn vị bán hàng phải cung cấp 01 bản gốc: giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Bảng kê cân hàng (đối với trường hợp hàng phải qua cân) Thông tư 213/2009/TT-BTC ngà...
2. Phiếu nhập kho Thông tư 213/2009/TT-BTC ngà...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. + Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu và tối đa bằng 10% giá hợp đồng; trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng phải cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải được người có thẩm quyền cho phép
+ Bảo hành được quy định trong hợp đồng phải căn cứ theo quy định của pháp luật
LUẬT ĐẤU THẦU CỦA QUỐC HỘI...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (2)

Các trang thông tin điện tử có liên quan

chinhphu.vn