Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTC-172037-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Tài chính

Tên thủ tục hành chính:

Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục Thuế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cục Thuế
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 186/2010 gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Thông báo về việc chuyển lợi nhuân ra nước ngoài. Thông tư 186/2010/TT-BTC ngà...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)

Các trang thông tin điện tử có liên quan