Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTC-115176-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Tài chính

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp hoá đơn lẻ

Thủ tục cấp hoá đơn lẻ

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục thuế quản lý trực tiếp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cục thuế quản lý trực tiếp
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Nhận liên 1 và liên 2 hoá đơn mẫu 02GTTT

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hoá đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, các tổ chức không kinh doanh thường xuyên có phát sinh doanh thu hàng hoá dịch vụ nếu có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ liên hệ với Cục thuế xin cấp hoá đơn lẻ.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. i. Đơn đề nghị sử dụng hoá đơn lẻ.
2. ii. Bản tự khai doanh thu.
3. iii. Hợp đồng và giấy mua bán giữa
Số bộ hồ sơ:
: 01 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ