Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BNN-006786-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Thú y

Tên thủ tục hành chính:

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Bộ phận một cửa - Cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí gia hạn đăng ký lưu hành thuốc thú y( tái đăng ký) 350.000 đồng/sản phẩm Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Cục Thú y (Bộ phận một cửa) hoặc gửi qua đường bưu điện.
2. - Phòng chức năng thẩm định, trình lãnh đạo Cục xét duyệt.
3. - Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận giấy chứng nhận gia hạn đăng ký lưu hành thuốc thú y tại Cục Thú y.
Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu nhận kết quả qua đường bưu điện thì nộp lệ phí qua tài khoản của Cục Thú y, Bộ phận một cửa của Cục sẽ chuyển giấy chứng nhận gia hạn đăng ký lưu hành thuốc thú y đến tổ chức, cá nhân qua đường bưu điện.
Tài khoản chuyển tiền: 920.01.022 (ghi rõ lệ phí cấp giấy chứng nhận gia hạn đăng ký lưu hành thuốc thú y)- Kho bạc nhà nước Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin gia hạn đăng ký lưu hành thuốc thú y (theo biểu mẫu BM-01/CTY-12)
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đã được cấp;
3. Các giấy tờ có liên quan đến sự thay đổi của sản phẩm trong quá trình lưu hành.
4. Báo cáo lưu hành thuốc thú y áp dụng đối với sản phẩm gia hạn đăng ký từ lần thứ 2 trở đi (BM-02/CTY-12)
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y; Bộ tài liệu ISO 9001:2000 củ...
2. Báo cáo quá trình lưu hành thuốc thú y áp dụng đối với sản phẩm gia hạn đăng ký từ lần thứ 2 trở đi. Bộ tài liệu ISO 9001:2000 củ...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ