Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BNN-005273-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Bảo vệ thực vật

Tên thủ tục hành chính:

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển nội địa

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển nội địa

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh , TP trực thuộc TW, nếu được Cục Bảo vệ thực vật uỷ quyền
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
24 giờ ( kể từ khi lấy mẫu). Nếu quá thời hạn trên thì phải thông báo cho khách hàng.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. - Phí KDTV Thu theo lô hàng quy định tại Thông tư 110/ 2003/ TT – BTC. Thông tư số 110/2003/TT-BTC...
2. - Lệ phí giấy tờ 10 000 đ/ bộ Thông tư số 110/2003/TT-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả (Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng hoặc Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu ): Nhận hồ sơ .
2. - Phòng ( bộ phận) Kiểm dịch thực vật hàng hoá xuất nhập khẩu : Lấy mẫu .
3. - Phòng ( bộ phận), kỹ thuật : Phân tích giám đinh mẫu.
4. - Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh , vận chuyển nội địa
5. - Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả: Trả kết quả

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. -Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật.
2. -Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương
3. -Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu ( đối với vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam)
4. -Những giấy tờ liên quan khác ( nếu có): Hợp đồng, L/C; Packing list; In voi
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Giấy đăng ký kiểm dịch ( Mẫu số 2) Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ