Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BNG-076475-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Ngoại giao

Cấp Tổng cục:

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (xem danh sách các cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự để biết thông tin chi tiết)

Tên thủ tục hành chính:

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài.

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài.

Thông tin

Lĩnh vực:

Công tác lãnh sự

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Viên chức lãnh sự hoặc Phòng Lãnh sự
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ - 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả xác minh (đối với trường hợp phải xác minh)
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Cấy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài 10 USD/bản Thông tư số 236/2009/TT-BTC...
2. Cấp, xác nhận giấy tờ để làm thủ tục đăng ký hết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 50 USD/bản Thông tư số 236/2009/TT-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy xác nhận
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện
(xem danh sách các cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự)
2. Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, nếu có những điểm chưa rõ cần xác minh thì điện về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao
3. Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện
(xem danh sách các cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định).
2. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu có xuất trình bản chính để đối chiếu.
3. Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử.
Quy định này cũng được áp dụng đối với việc xác nhận tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. (Mẫu BTP-NG/HT-2007-XNHN.1, có thể tự truy cập và in Tờ khai tại trang “Thủ tục hành chính” của trang Web: http://www.moj.gov.vn để sử dụng. Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ