Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BNG-000553-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Ngoại giao - Vụ Tổ chức Cán bộ

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng công chức vào Bộ Ngoại giao

Tuyển dụng công chức vào Bộ Ngoại giao

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Ngoại giao.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Bộ Công an.
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- 30 ngày làm việc kể từ khi dự thi tuyển đến khi công bố kết quả
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí dự thi tuyển công chức : 130.000VNĐ/người/lần thi
(nếu số thí sinh dự thi dưới 100 người)
Thông tư liên tịch số 101/20...
2. Phí dự thi tuyển công chức 100.000VNĐ/người/lần thi
(nếu số thí sinh dự thi từ 100-500 người)
Thông tư liên tịch số 101/20...
3. Phí dự thi tuyển công chức 70.000VNĐ/người/lần thi
(nếu số thí sinh dự thi từ 100-1000 người)
Thông tư liên tịch số 101/20...
4. Phí dự thi tuyển công chức 60.000VNĐ/người/lần thi
(nếu số thí sinh dự thi từ 1000 người trở lên)
Thông tư liên tịch số 101/20...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính
Quyết định tuyển dụng

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn trên trang tin điện tử www.mofa.gov.vn hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.
2. Nộp hồ sơ và dự sơ tuyển tại Học viện Ngoại giao (69, phố Chùa Láng, Hà Nội); Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (số 6, Alexandre De Rhodes, Quận 1, tp. Hồ Chí Minh).
3. Bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết) tại trụ sở Bộ Ngoại giao (số 1, Tôn Thất Đàm, Hà Nội); Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi hồ sơ bổ sung qua bưu điện tới địa chỉ trên.
4. Tham dự thi tuyển chính thức tại Học viện Ngoại giao; Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Xem thông báo kết quả thi tuyển tại Học viện Ngoại giao; Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.
6. Tham gia khám sức khỏe tại cơ sở y tế do Bộ Ngoại giao chỉ định.
7. Nhận Quyết định tuyển dụng tại trụ sở Bộ Ngoại giao hoặc Sở Ngoại vụ tp. Hồ Chí Minh.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức kèm 03 ảnh 4 x 6 cm (không có mẫu quy định)
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước đang công tác (có thể tải trên trang tin điện tử của Bộ Ngoại giao: www.mofa.gov.vn);
3. Bản sao Giấy khai sinh
4. Bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch đăng ký tuyển dụng;
5. Giấy khám sức khỏe tại cơ sở y tế có thẩm quyền (bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh trở lên) có giá trị 06 tháng;
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu trên trang Web của Bộ Ngoại giao)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Bảo đảm sức khỏe và ngoại hình theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao, không nói ngọng, nói lắp. Nghị định của Chính phủ số 1...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ