Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BKH-120560-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Vụ Hợp tác xã

Tên thủ tục hành chính:

Thành lập tổ hợp tác*

Thành lập tổ hợp tác*

Thông tin

Lĩnh vực:

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc (tối đa)
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Ghi sổ theo dõi

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Tổ hợp tác nộp hồ sơ tại UBND cấp xã dự kiến đặt trụ sở
2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị chứng thực và Hợp đồng hợp tác
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Giấy đề nghị chứng thực
2. Hợp đồng hợp tác THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ