Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BGD-021913-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên thủ tục hành chính:

Thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính

Thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Vụ Tổ chức cán bộ
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Dự kiến 10 ngày không kể ngày nghỉ (thời gian dự kiến)
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí 300.000đ (ba trăm nghìn đồng chẵn) Thông tư số 32/2001/TT-BTC h...
Thông tư liên tịch số 101/20...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
2. Bước 2 Người đến nộp hồ sơ, nộp tại bộ phận một cửa của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( số 49 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội).
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của bộ phận một cửa kiểm tra xem xét hồ sơ của người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cụ thể cho người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ để nộp kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: giờ hành chính
3. Bước 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình lãnh đạo trực tiếp giải quyết theo trách nhiệm thẩm quyền; đúng thời gian quy định.
4. Bước 4 Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận một cửa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian trả hồ sơ: giờ hành chính

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin dự thi nâng ngạch theo mẫu tại Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 26 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng-Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).
2. - Bản đánh giá, nhận xét của Thủ trưởng đơn vị theo nội dung:
+ Phẩm chất đạo đức và tính trung thực trong công việc;
+ Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;
+ Năng lực và hiệu quả công tác;
+ Kỷ luật lao động;
+ Quan hệ phối hợp công tác;
+ Kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ B trở lên (kèm theo bản cam kết của người dự thi, nếu chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn dự thi của ngạch chuyên viên chính).
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng CBCC
4. Giấy xác nhận công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành, áp dụng có hiệu quả và phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận.

+ Danh mục các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy
+ Danh mục các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.
Ứng viên dự thi phải có tối thiểu 2 trong 3 loại công trình khoa học nêu trên.
5. Bản sơ yếu lý lịch.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin dự thi nâng ngạch Quyết định số 27/1999/QĐ-BTC...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo