Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BGD-021859-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên thủ tục hành chính:

Thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính

Thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Dự kiến 10 ngày không kể ngày nghỉ (thời gian dự kiến)
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí 300.000đ (ba trăm nghìn đồng chẵn) Thông tư số 32/2001/TT-BTC h...
Thông tư liên tịch số 101/20...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
2. Bước 2 Người đến nộp hồ sơ, nộp tại bộ phận một cửa của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( số 49 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội).
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của bộ phận một cửa kiểm tra xem xét hồ sơ của người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cụ thể cho người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ để nộp kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: giờ hành chính
3. Bước 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình lãnh đạo trực tiếp giải quyết theo trách nhiệm thẩm quyền; đúng thời gian quy định.
4. Bước 4 Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận một cửa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian trả hồ sơ: giờ hành chính

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin dự thi nâng ngạch theo mẫu tại Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 26 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng-Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).
2. Bản nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lực giảng dạy, kết quả nghiên cứu khoa học, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động trong thời hạn 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo quy của ngạch giảng viên chính có xác nhận của nơi cấp hoặc của cơ quan công chứng.
4. Bản nghiệm thu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học có xác nhận của hội đồng nghiệm thu hoặc bằng công nhận phát minh, sáng chế, cụ thể:
+ Bản nghiệm thu các đề tài khoa học cấp trường hoặc ngành được áp dụng có hiệu quả.
+ Danh mục các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy
+ Danh mục các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.
Ứng viên dự thi phải có tối thiểu 2 trong 3 loại công trình khoa học nêu trên.
5. Lý lịch khoa học có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường và có thời hạn không quá 3 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi.
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin dự thi nâng ngạch Quyết định số 27/1999/QĐ-BTC...
Quyết định số 44/1999/QĐ-BGD...
2. Lý lịch khoa học công chức Quyết định số 44/1999/QĐ-BGD...
3. Bản nhận xét công chức Quyết định số 44/1999/QĐ-BGD...
4. bản tổng hợp danh sách thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính Quyết định số 44/1999/QĐ-BGD...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ