Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BCA-003502-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Công an

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy thông hành biên giới lần đầu cho đồng bào Khmer các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ sang CămPuChia thăm thân, làm ăn

Cấp giấy thông hành biên giới lần đầu cho đồng bào Khmer các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ sang CămPuChia thăm thân, làm ăn

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý xuất nhập cảnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Công an tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh ở cửa khẩu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh ở cửa khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong 4 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy thông hành biên giới

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2: Nộp hồ sơ
- Người dân nộp “Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới” lần đầu cho đồng bào Khmer các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ sang CămPuChia thăm thân, làm ăn đã có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh ở cửa khẩu thuộc Công an các tỉnh giáp biên giới Việt Nam-Cămpuchia mà người dân thấy thuận tiện.
- Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy thông hành phải xuất trình CMND.
* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
3. Bước 3: Nhận kết quả cấp Giấy thông hành biên giới tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh ở cửa khẩu thuộc Công an các tỉnh giáp biên giới Việt Nam-Cămpuchia .
- Người nhận giấy thông hành biên giới đưa giấy hẹn để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấy thông hành biên giới cho người đến nhận kết quả.
- Trường hợp nhận hộ Giấy thông hành phải có giấy ủy quyền.
* Thời gian giải quyết hồ sơ từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần ( trừ ngày lễ, tết).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - 01 “Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành Biên giới “,có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú.
2. - 03 ảnh 4x6 mới chụp mắt nhìn thẳng, đầu để trần (không quá 06 tháng) để làm giấy thông hành có đóng dấu giáp lai của Công an phường , xã.
Số bộ hồ sơ:
01 (một) bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới (mẫu TK10) Hướng dẫn số 1092/A11(A18) n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Trường hợp cá biệt người dân mang theo trẻ em dưới 15 tuổi đến cơ quan cấp giấy thông hành biên giới tha thiết xin cho đi cùng nếu xét thấy nguyện vọng chính đáng, lý do cấp thiết và đúng là con ruột, thì có thể cho cháu bé đi cùng nhưng yêu cầu đương sự ghi bổ sung vào mục 13 của tờ khai (mẫu TK10) các chi tiết về cháu bé: họ tên, ngày sinh, giới tính, quan hệ với bản thân và dán ảnh cháu bé vào tờ khai Hướng dẫn số 1092/A11(A18) n...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ