Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BCA-002469-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Công an

Tên thủ tục hành chính:

Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh

Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh

Thông tin

Lĩnh vực:

Đăng ký, quản lý con dấu

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí khắc con dấu 200.000 đồng/1 con dấu (bằng đồng); trường hợp yêu cầu khắc con dấu bằng hộp thì thu thêm 300.000 đồng/hộp dấu Thông tư số 78/2002/TT-BTC n...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Con dấu

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
2. Bước 2 - Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Người được cử đi làm thủ tục khắc dấu phải có Giấy giới thiệu và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
3. Bước 3 - Nhận con dấu tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí.. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho người đến nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước;
2. - Văn bản nêu rõ lý do bị mất.
Số bộ hồ sơ:
01 (một) bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ