Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BTN-186702-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Thuận - Sở Xây dựng.

Tên thủ tục hành chính:

Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Xây dựng Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Xây dựng Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 100.000đ/giấy phép (đối với công trình); 50.000đ/giấy phép (đối với nhà ở riêng lẽ của nhân dân). Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản chấp thuận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. a. Đối với chủ đầu tư:
- Liên hệ với cơ quan cấp giấy phép xây dựng để được hướng dẫn cụ thể và nhận mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (chủ đầu tư có thể tự soạn thảo mẫu đơn xin phép xây dựng đúng theo mẫu đơn quy định của pháp luật);
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng Bình Thuận (Số 03 – Nguyễn Tất Thành – Tp. Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận) và nhận biên nhận hẹn trả kết quả;
2. b. Đối với cơ quan cấp phép xây dựng:
- Bộ phận một cửa cấp mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu; tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định;
- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận một cửa phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy Biên nhận hồ sơ được lập thành hai bản, một bản giao cho chủ hồ sơ và một bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng và chuyển hồ sơ đến các phòng nghiệp vụ để thụ lý và tham mưu giải quyết;
- Đối với công trình có yêu cầu thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận một cửa làm thủ tục chuyển trực tiếp những hồ sơ liên quan đến Bộ phận một cửa của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy để tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định;
- Đối với hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng chưa đầy đủ, hoặc chưa đúng quy định, Bộ phận một cửa phải giải thích, hướng dẫn (một lần) cho người xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng bổ sung hồ sơ theo đúng quy định bằng văn bản. Trường hợp hồ sơ đã được Bộ phận một cửa tiếp nhận nhưng quá trình thụ lý hồ sơ bộ phận chuyên môn phát hiện có nội dung không đảm bảo theo quy định thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng có văn bản chuyển trả hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung theo quy định. Thời gian chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13g30 đến 17g00, từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (mẫu số 8 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn tỉnh);
2. - Bản chính giấy phép xây dựng kèm bản vẽ được cấp;
3. - Bản vẽ thiết kế điều chỉnh. Các yêu cầu về nội dung bản vẽ thiết kế điều chỉnh tương tự như hồ xin cấp phép xây dựng lần đầu;
Số bộ hồ sơ:
01 bộ ( trong đó bản vẽ thiết kế 02 bộ).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (mẫu số 8 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn tỉnh). Quyết định số 32/2011/QĐ-UBN...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1:
Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt.
b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.
c) Yêu cầu hoặc điều kiện 3:
Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.
d) Yêu cầu hoặc điều kiện 4:
Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.
đ) Yêu cầu hoặc điều kiện 5:
Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh.
e) Yêu cầu hoặc điều kiện 6:
Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị.
g) Yêu cầu hoặc điều kiện 7:
Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm.
h) Yêu cầu hoặc điều kiện 8:
Yêu cầu chung về hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng: Bản vẽ phải do tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình theo quy định;
Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên và được thể hiện theo các tiêu chuẩn xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, trừ trường hợp nhà thầu thiết kế là cá nhân hành nghề độ lập. Tất cả các bản vẽ thiết kế đều phải in đúng tỷ lệ và thể hiện bằng tiếng Việt Nam.
Các công trình nằm trong danh mục phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký Bản đăng ký cam kết môi trường, chủ đầu tư phải nộp thêm bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký cam kết môi trường.
Luật số 16/2003/QH11 ngày 2...
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP n...
Thông tư số 03/2009/TT-BXD n...
Quyết định số 32/2011/QĐ-UBN...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ