Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BTN-125712-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Thuận - Sở Nội vụ

Tên thủ tục hành chính:

Hồ sơ dự thi Công chức, viên chức

Hồ sơ dự thi Công chức, viên chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quy định
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định tại mục 7 thủ tục này.
2. Nộp hồ sơ tại tại phòng Cán bộ công chức của Sở Nội Vụ
3. Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ.
4. Nhận kết quả tại Sở Nội vụ

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin tham dự kỳ thi tuyển công chức hoặc viên chức
2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đang cư trú)
3. Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế
4. Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận (bản sao có công chứng)
5. Các văn bằng tốt nghiệp; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (bản sao có công chứng)
6. Tờ trình của đơn vị chủ quản đề nghị dự tuyển.(Đối với thi sinh tự do không cần có văn bản)
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ