Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BTN-054466-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Thuận - Sở Giáo dục & Đào tạo

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục xin mở lớp dạy thêm bậc trung học phổ thông

Thủ tục xin mở lớp dạy thêm bậc trung học phổ thông

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Giáo dục Trung học - Sở GD&ĐT
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Cá nhân muốn tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường phải làm đơn xin được mở lớp dạy thêm
2. Trường Trung học phổ thông tiếp nhận hồ sơ xin dạy thêm, tổng hợp hồ sơ, họp Hội đồng liên tịch của trường thông qua danh sách nộp về Phòng Giáo dục Trung học Sở GD & ĐT
3. Phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo xem xét, quyết định.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. 1. Đơn xin mở lớp dạy thêm.
2. Văn bằng đào tạo của người dạy (bản sao có chứng thực):
- Dạy học sinh trung học phổ thông: Tốt nghiệp đại học trở lên (nếu ngành ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm).
3. Giấy xác nhận và đề nghị cho phép mở lớp của cơ quan quản lý trực tiếp. Nếu nhà giáo nghỉ hưu có nguyện vọng mở lớp dạy thêm thì phải có xác nhận và ý kiến đề xuất mở lớp của địa phương nơi tổ chức lớp học.
4. Thuyết minh bằng văn bản về điều kiện bảo đảm chất lượng dạy thêm, học thêm (tiêu chuẩn người dạy, cơ sở vật chất, số lượng học sinh của mỗi lớp, địa điểm dạy thêm) được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận.
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ