Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BTN-004803-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Thuận - Ban Dân tộc

Tên thủ tục hành chính:

Chi trả chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định 75 của UBND tỉnh (nay là Quyết định 09-QĐ/UBND.

Chi trả chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định 75 của UBND tỉnh (nay là Quyết định 09-QĐ/UBND.

Thông tin

Lĩnh vực:

Công tác dân tộc

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
1 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chi trả chế độ trực tiếp cho học sinh, sinh viên.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Cá nhân chuẩn bị hồ sơ: Bản cam kết của học sinh, sinh viên; Bản sao hộ khẩu thường trú của bản thân (có chứng thực); Bản sao Giấy báo nhập học năm đầu triên; Bản sao Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi học (nếu cử tuyển); Bản gốc Giấy xác nhận học sinh, sinh viên đang học tại trường (do nhà trường cấp); Bản gốc Giấy xác nhận kết quả học tập của học sinh, sinh viên trong năm (có xác nhận của Phòng đào tạo học khoa đào tạo của nhà trường); Bản gốc Giấy xác nhận học sinh, sinh viên là con thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng, con gia đình thuộc diện hộ nghèo (có sổ hộ nghèo) là người dân tộc thiểu số (nếu có).
2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Dân tộc số 408 Thủ Khoa Huân – TP. Phan Thiết
3. Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Dân tộc (408 Thủ Khoa Huân - TP. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Ban cam kết viết tay của học sinh, sinh viên (có ý kiến của cha mẹ, hoặc người bảo hộ), có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Phòng Dân tộc (Dân tộc – Tôn giáo) nay là Văn phòng UBND huyện, xã;
2. - Bản sao hộ khẩu thường trú của bản thân (có chứng thực);
3. - Bản sao Giấy báo nhập học năm đầu triên;
4. - Bản sao Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi học (nếu cử tuyển) ;
5. - Bản gốc Giấy xác nhận học sinh, sinh viên đang học tại trường (do nhà trường cấp);
6. - Bản gốc Giấy xác nhận kết quả học tập của học sinh, sinh viên trong năm (có xác nhận của Phòng đào tạo học khoa đào tạo của nhà trường) ;
7. - Bản gốc Giấy xác nhận học sinh, sinh viên là con thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng, con gia đình thuộc diện hộ nghèo (có sổ hộ nghèo) là người dân tộc thiểu số (nếu có)
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)