Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BDU-124526-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Dương

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng viên chức.

Tuyển dụng viên chức.

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí tuyển dụng viên chức: 60.000đ -130.000đ tùy thuộc số lượng thí sinh đăng ký Thông tư liên tịch Bộ Tài ch...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Cá nhân mua hồ sơ đăng ký thi tuyển tại Sở Nội vụ.
2. Bước 2: Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ, số 475 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Cường, Tx.TDM.
3. Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành ghi giấy biên nhận; nếu chưa đạt thì hướng dẫn cá nhân làm lại.
4. Bước 4: Trả kết quả theo ngày hẹn ghi trên giấy biên nhận.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin tuyển dụng viên chức, ghi rõ ngạch và đơn vị tuyển dụng (theo Phụ lục III-1).
2. Sơ yếu lý lịch có ảnh (theo Phụ lục III-1.1)
3. Bản sao văn bằng tốt nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch và yêu cầu của cơ quan sử dụng, phải mang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ
4. Phiếu điểm do trường đào tạo cấp hoặc xác nhận.
5. Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp và có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
6. Bản sao giấy khai sinh; hộ khẩu thường trú (có chứng thực).
7. Giấy xác nhận là đối tượng chính sách (nếu có).
8. Hai phong bì có dán tem và địa chỉ liên hệ.
9. Nếu đang hợp đồng phải có ý kiến nhận xét của đơn vị sử dụng về kết quả thực hiện công việc trong thời gian hợp đồng.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin tuyển dụng viên chức, ghi rõ ngạch và đơn vị tuyển dụng (theo Phụ lục III-1)
2. Sơ yếu lý lịch có ảnh (theo Phụ lục III-1.1)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Xét tuyển đạt yêu cầu Nghị định của Chính phủ số 1...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ