Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BDU-121791-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Dương - Sở Tư pháp

Tên thủ tục hành chính:

Khai nhận di sản thừa kế và thoả thuận phân chia di sản thừa kế

Khai nhận di sản thừa kế và thoả thuận phân chia di sản thừa kế

Thông tin

Lĩnh vực:

Bổ trợ tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Phòng Công chứng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Công chứng
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính công chứng ngoài trụ sở
Thời hạn giải quyết:
- Vụ việc đơn giản không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết. - Vụ việc phức tạp không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí công chứng Phí công chứng theo giá trị tài sản giao dịch:
-Dưới 100 triệu đồng-mức thu 100.000 đồng
- Từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng- thu 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
- Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng- thu 1 triệu đồng + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng
- Từ trên 5 tỷ đồng – thu 3.800.000 đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp).
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thực hiện chứng nhận văn bản

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Người có yêu cầu công chứng nộp hồ sơ yêu cầu công chứng khai nhận di sản thừa kế và thoả thuận phân chia di sản thừa kế tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ-Phòng Công chứng, địa chỉ:
+ Phòng Công Chứng số 01, địa chỉ : 469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường , thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.
+ Phòng Công chứng số 02, địa chỉ: tại 30/7 đường ĐT 743C ấp Đồng An, xã Bình Hòa, huyện Thuận an, tỉnh Bình Dương
2. Bước 2: Nếu hồ sơ đầy đủ, phòng công chứng tiếp nhận và thực hiện thông báo niêm yết tại UBND cấp xã nơi cư trú của người có yêu cầu công chứng trong thời hạn 30 ngày.
3. Bước 3: Sau khi kết thúc thời hạn niêm yết 30 ngày mà không có tranh chấp, khiếu nại, người yêu cầu công chứng đến tại Phòng công chứng để thực hiện công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế và thoả thuận phân chia di sản thừa kế, nộp tiền phí công chứng và nhận hồ sơ tại bộ phận trả hồ sơ.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu) và phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở (nếu có ).
2. Giấy tờ liên quan:
- Giấy chứng tử;
- Giấy tờ chứng minh tài sản do người chết để lại;
- Tờ tường trình quan hệ về nhân thân.
3. Giấy tờ nhân thân của những người thuộc hàng thừa kế
+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
+ Hộ khẩu;
+ Giấy khai sinh;
+ Giấy kết hôn.
4. . Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản:
+ Đất: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
+ Nhà: giấy chứng nhận sở hữu nhà;
+ Tài sản khác: Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu như: tàu, xe, quyền tác giả, tác phẩm, các quyền sở hữu trí tuệ và các giấy tờ có giá khác là cổ phiếu, sổ tiết kiệm, trái phiếu, …);
+ Các giấy tờ khác chứng minh tài sản thừa kế là tài sản riêng như hợp đồng tặng cho, văn bản cam kết tài sản riêng
(Tất cả các giấy tờ trên phải có bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
-Dự thảo văn bản phân chia tài sản thừa kế hoặc văn bản nhận tài sản thừa kế do người yêu cầu công chứng soạn hoặc do công viên soạn theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng (Mẫu số 28/VBPC hoặc Mẫu số 29/VBN )
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. 1.Phiếu yêu cầu công chứng (tại trụ sở) Thông tư liên tịch 04/2006/T...
2. 2. Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở (nếu có) Thông tư liên tịch 04/2006/T...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ