Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BDU-116781-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Dương - Sở Giáo dục và Đào tạo

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Liên hệ nhận mẫu hồ sơ:
- Đối với sinh viên, học sinh trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương tốt nghiệp cùng năm xin tuyển dụng: nhận hồ sơ tại phòng Quản lý học sinh - Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương (Đường Trần Văn Ơn, Phú Hoà ,TX Thủ Dầu Một, Bình Dương).
- Các trường hợp còn lại nộp hồ sơ được phát hành tại Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo (Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi , thị xã THủ Dầu Một, Bình Dương)
2. Bước 2: Nộp hồ sơ (Người xin dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ hoặc người đi nộp thay phải là Cha, Mẹ, Anh, Chị, Em ruột hay Vợ hoặc Chồng)
- Đối với sinh viên, học sinh trường Cao đẳng sư phạm: Nôp đầy đủ hồ sơ tại phòng Quản lý học sinh - Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương
- Các đối tượng khác: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo
+ Nếu hồ sơ nộp không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ nộp đầy đủ theo quy định,cán bộ tiếp nhận sẽ hẹn ngày xem thông báo kết quả.
3. Bước 3 Đến ngày hẹn xem thông báo kết quả.
Địa điểm:
- Phòng quản lý HS - Trường cao đẳng sư phạm: Niêm yết kết quả xét tuyển của sinh viên học sinh trường.
- Sở giáo dục và đào tạo: Niêm yết kết quả xét tuyển tất cả đối tượng dự tuyển.
- Trong nội dung thông báo có hẹn ngày nhận quyết định phân công công tác.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin dự tuyển: Mẫu
2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (3x4),có xác nhận của địa phương (theo mẫu)
3. Bản sao giấy khai sinh,chứng minh nhân dân (photo có chứng thực)
4. Bản sao hộ khẩu thường trú
5. Bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông
6. Bản sao văn bằng tốt nghiệp chuyên môn,nghiệp vụ(hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời không quá 1 năm kể từ ngày tốt nghiệp)có chuyên ngành đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn ngạch đăng ký dự tuyển và do trường đào tạo xác nhận
7. Phiếu khám sức khỏe (do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp và thời gian khám không 06 tháng)
8. . Bản sao văn bằng hặoc chứng chỉ ngoại ngữ,tin học(nếu có)
9. Giấy xác nhận thuộc diện chính sách ưu tiên(nếu có).
10. Phiếu điểm có xác nhận điểm số trung bình toàn khoá học và có xếp loại tốt nghiệp (do trường đào tạo cấp)
11. Bản sao các giấy tờ có liên quan
12. . Hai phong bì có dán tem va ghi địa chỉ dễ liên hệ nhất
13. Khi nộp hồ sơ,người đăng kí dự tuyển phải xuất trình bản chính (của các giấy tờ bản sao) để đối chiếu
14. . Hồ sơ không được tuyển sẽ không trả lại
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng kí dự tuyển: Mẫu Thông tư của Bộ Nội vụ số 04...
2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh,có xác nhận của địa phương: Mẫu Thông báo số 704/TB-SGD&...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ