Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BDU-084916-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Dương

Cấp Xã:

UBND cấp xã

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận giấy bán, cho tặng xe

Xác nhận giấy bán, cho tặng xe

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
01 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí chứng thực 10.000đ Quyết định số 18/2009/QĐ-UBN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng thực chữ ký

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Người dân có nhu cầu xác nhận giấy bán, cho tặng xe đến bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ thuộc UBND cấp xã để nhận mẫu đơn điền đầy đủ thông tin theo mẫu. Nộp tại bộ phận tíêp nhận hồ sơ và trả kết quả;
2. Bước 2: Cán bộ tịếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiếp nhận giải quyết và ghi biên nhận;
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
3. Bước 3: Theo thời gian trong biên nhận, Công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã để nhận kết quả

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Giấy bán, cho tặng xe (tự soạn
2. - Xuất trình giấy chứng minh nhân dân, Hộ khẩu của người bán, cho tặng xe;
3. - Xuất trình Giấy đăng ký xe.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ