Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BDI-225038-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài nguyên & Môi trường

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên và Môi trường

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể thời gian Khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính; thời gian trích lục, trích đo thửa đất: không quá 10 ngày; thời gian luân chuyển hồ sơ sang cơ quan Thuế; lấy ý kiến các cơ quan có liên quan: 05 ngày).
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí thẩm định hồ sơ từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng Quyết định số 43/2011/QĐ-UBN...
2. -Lệ phí cấp giấy chứng nhận 500.000đồng/450.000đồng (nội thành/ngoại thành). Quyết định 24/2011/QĐ-UBND n...
3. -Phí trích đo, trích lục địa chính: Mức thu theo từng trường hợp cụ thể. Quyết định số 46/QĐ-UBND ngà...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán thay mặt bên nhận chuyển nhượng nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trư0ờng Bình Định - Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn.
Thời gian nhận hồ sơ: Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định)
+ Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30;
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
2. Bước 2: Kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.
3. Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định tiến hành thẩm tra hồ sơ chuyển thông tin địa chính xác định nghĩa vụ tài chính. Gửi hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường để cấp Giấy chứng nhận theo ủy quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp của bên chuyển nhượng.
4. Bước 4: Tiếp nhận và thông báo người sử dụng đất đến tại Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu có.
5. Bước 5: Người sử dụng đất đến phòng Tài vụ - Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh nộp phí, lệ phí.
6. Bước 6: Người sử dụng đất đến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định - Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn nhận giấy chứng nhận (khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. a. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận về QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu 01/ĐK-GCN, thông tư 17/2009/TT-BTNMT);
2. b. Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc công trình xây dựng (bản chính);
3. c. - Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
4. d. Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (trường hợp không có bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch này thì phải có bản sao văn bản thỏa thuận tổng mặt bằng của khu đất có nhà ở, công trình xây dựng);
5. đ. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định 88/2009/NĐ-CP (bản chính);
6. e. Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);
7. g. Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên mua (nếu có);
8. h. Sơ đồ nhà, đất là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng mà không đo vẽ lại; trường hợp nhà chung cư thì có bản vẽ mặt bằng xây dựng ngôi nhà chung cư, bản vẽ mặt bằng của tầng nhà có căn hộ, trường hợp bản vẽ mặt bằng của tầng nhà không thể hiện rõ kích thước của căn hộ thì phải có bản vẽ mặt bằng của căn hộ đó;
9. i. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Quy định tại điểm đ Điều 4 của Thông tư 17/2009/TT-BTNMT);
10. k. 02 Tờ khai trước bạ nhà, đất (mẫu 01/LPTB, thông tư 28/2011/TT-BTC);
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận về QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu; Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ng...
2. - Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Đối với địa phương đã có sàn giao dịch bất động sản thì những trường hợp chuyển nhượng từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải có giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượng được thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản.
- Khi nộp bản sao các giấy tờ thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản gốc để cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu trừ trường hợp bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đồng thời cho nhiều chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thì chỉ nộp một (01) bản đối với các giấy tờ quy định tại các điểm c, d, đ, e và h khoản này và danh mục nhà ở, căn hộ, công trình xây dựng và các phần sở hữu riêng khác đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP n...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ