Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BDI-152003-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định

Cấp Xã:

xã, phường, thị trấn

Tên thủ tục hành chính:

Thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao

Thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao

Thông tin

Lĩnh vực:

Thể dục, Thể thao

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND phường/ xã/ thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND phường/ xã/ thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký thành lập Câu lạc bộ thể dục thể thao gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường/ xã/ thị trấn vào các buổi làm việc trong tuần.
2. Bước 2: Cán bộ văn phòng kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, đúng thực tế, hợp lệ và đúng quy định của pháp luật thì viết giấy biên nhận. Nếu xét thấy không đúng hoặc không đủ thì hướng dẫn bổ sung.
UBND phường/ xã/ thị trấn làm tờ trình gởi lên trung tâm thông tin văn hóa, thể thao và truyền thông huyện, thành phố kiểm tra điều kiện thành lập.
3. Bước 3: Trung tâm thông tin văn hóa và thể thao huyện, thành phố kiểm tra điều kiện thành lập thực tế tại cơ sở và có văn bản trả lời cho UBND phường/ xã/ thị trấn .
4. Bước 4: Sau khi có văn bản trả lời của Trung tâm thông tin văn hóa và thể thao. Chủ tịch UBND UBND phường/ xã/ thị trấn trả lời Tổ chức, cá nhân về việc cho phép thành lập hay không thành lập.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Tờ trình đề nghị thành lập
2. - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ hợp lệ ( nếu có) của người dự kiến phụ trách
3. - Điều lệ của Câu lạc bộ
4. - Danh sách thành viên Câu lạc bộ, Ban quản lý, Ban chủ nhiệm
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Đảm bảo về cơ sở vật chất, số lượng thành viên, nội dung hoạt động của Câu lạc bộ
Luật Thể dục, thể thao
2. - Người có đủ năng lực hành vi dân sự
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ