Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BDI-123235-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định

Cấp Xã:

UBND xã phường, thị trấn

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận đơn của thân nhân người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công".

Xác nhận đơn của thân nhân người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công".

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND xã phường, thị trấn
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày hoàn chỉnh lập thủ tục gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (Cục Thương binh Liệt sĩ và Người có công) để tổng hợp, trình Chính phủ cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản chấp thuận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Thân nhân của liệt sỹ viết đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công và đến nộp tại UBND xã, phường, thị trấn .
2. Bước 2 UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra lập danh sách đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công gởi Phòng Lao động – TB&XH huyện.
3. Bước 3 Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
4. Bước 4 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, lập danh sách, viết Bằng “Tổ quốc ghi công” kèm Tờ trình gửi về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (Cục Thương binh Liệt sĩ và Người có công) để tổng hợp, trình cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công kèm theo bản sao bằng Tổ quốc ghi công (nếu có)
Số bộ hồ sơ:
2 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)