Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BDI-109541-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng công chức dự bị.

Tuyển dụng công chức dự bị.

Thông tin

Lĩnh vực:

Nội vụ

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh Bình Định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Các Sở, ngành, UBND các huyện, TP có liên quan
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí tổ chức dự thi Mức phí căn cứ theo số lượng thí sinh đăng ký dự thi: Từ 60.000 đồng/thí sinh đến 130.000 đồng/thí sinh Thông tư của Bộ Nội vụ số 06...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Trước 60 ngày tổ chức tuyển dụng, Sở Nội vụ thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển tại trụ sở cơ quan.
2. Bước 2 Cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm hồ sơ dự tuyển tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
3. Bước 3 Tổ chức thi tuyển và chấm thi hoặc xét tuyển.
4. Bước 4 Trả kết quả tại Sở Nội vụ Bình Định (hoặc qua đường Bưu điện).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị (theo mẫu)
2. Bản Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú; hoặc cơ quan bố, mẹ đang công tác
3. Bản sao Giấy khai sinh;
4. Bản sao các loại văn bằng chứng chỉ, kết quả hoạc tập có liên quan với yêu cầu của cơ quan tuyển dụng.
5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp quận, huyện trửo lên cấp.
6. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
Số bộ hồ sơ:
1 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị (theo mẫu)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ