Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BNI-082264-TT

Cơ quan thống kê:

Bắc Ninh - UBND cấp huyện

Tên thủ tục hành chính:

Quyết định thành lập trường Mầm non (đối với loại hình trường tư thục, dân lập)

Quyết định thành lập trường Mầm non (đối với loại hình trường tư thục, dân lập)

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
UBND các xã, các ban ngành có liên quan
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
45 ngày ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. + Cá nhân và tổ chức phải nộp hồ sơ về Phòng GD&ĐT tờ trình kèm theo hồ sơ xin thành lập trường
2. + Phòng GD&ĐT xem xét hồ sơ, thẩm định và xin ý kiến của các cơ quan có liên quan.
3. + Trình UBND huyện ra quyết định giải quyết

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. + Đề án thành lập trường.
2. + Tờ trình về đề án thành lập nhà trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, dự thảo về qui chế hoạt động của nhà trường.
3. + Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường
4. + Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.
5. + Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng
6. + Tờ trình của Phòng GD&ĐT.
Số bộ hồ sơ:
03

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. + Phù hợp với qui hoạch màng lưới giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em.- Tại điều 8
2. Có từ 3 nhóm trẻ, 1 lớp mẫu giáo trở lên, tối thiểu từ 50 trẻ trở lên, dưới 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo- Tại điều 8
3. Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên - Tại điều 16, 17, 38
4. + Cơ sở vật chất trang thiết bị- Tại chương IV
5. + Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhận viên;- Tại điều 11 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ