Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BNI-074568-TT

Cơ quan thống kê:

Bắc Ninh - Sở GD & ĐT

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên THPT

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên THPT

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định tuyển dụng viên chức.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan đơn vị trực thuộc Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Phòng Nội vụ, phòng Thanh tra trực thuộc UBND huyện.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, viên chức. - Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000 (một trăm ba mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.
- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.
- Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự, thu: 70.000 (Bảy mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Bằng Quyết định hành chính
Công văn báo cáo Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng viên chức.
2. - Sở GD&ĐT tổng hợp, đề nghị Sở Nội vụ thẩm định số lượng viên chức cần tuyển.
3. - Các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức.
4. - Thông báo xét tuyển viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng.
5. - Quyết định thành lập hội đồng xét tuyển
6. - Quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên hội đồng xét tuyển.
7. - Quyết định thành lập ban thư ký của hội đồng xét tuyển.
8. - Quyết định thành lập ban giám sát xét tuyển viên chức.
9. - Ban hành mẫu hồ sơ xét tuyển, mẫu danh sách thu hồ sơ xét tuyển, mẫu biên bản thu hồ sơ xét tuyển, mẫu danh sách dự tuyển viên chức, mẫu danh sách thí sinh trúng tuyển.
10. - Hội đồng xét tuyển tiến hành xét tuyển viên chức
11. - Hội đồng xét tuyển lập tờ trình đề nghị Thủ trưởng cơ quan đơn vị phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển.
12. - Thủ trưởng đơn vị lập tờ trình Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
2. - Sơ yếu lý lịch dùng để dự tuyển viên chức
3. - Giấy khai sinh
4. - Giấy chứng nhận sức khoẻ
5. - Sổ hộ khẩu gia đình
6. - Bảng điểm
7. - Bằng tốt nghiệp đại học
8. - Giấy xác nhận diện ưu tiên (nếu có)
Số bộ hồ sơ:
03
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu đơn đăng ký tuyển viên chức ngạch giáo viên THPT Thông tư của Bộ Nội vụ số 04...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Là công dân nước Cộng hoà XHCN Việt Nam
- Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi,
- Có đơn xin dự tuyển (theo mẫu)
- Có lý lịch rõ ràng
- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ,
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh
- Trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Bắc Ninh phải có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy loại giỏi, xuất sắc hoặc có bằng từ thạc sĩ trở lên, có cam kết phục vụ công tác lâu dài tại Bắc Ninh từ 10 năm trở lên.
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tại các trường sư phạm, các khoa sư phạm trong và ngoài nước, nếu tuyển thí sinh ở các trường sư phạm, các khoa sư phạm mà vẫn còn chỉ tiêu tuyển thì xem xét tuyển tiếp các thí sinh ngoài trường sư phạm, khoa sư phạm (nhưng phải có chứng chỉ sư phạm)
- Nếu thí sinh có chuyên ngành kép thì chỉ được đăng ký dự tuyển một trong hai môn (môn một hoặc môn hai), ví dụ: Thí sinh tốt nghiệp đại học sư phạm môn Toán - Tin thì được đăng ký môn Toán hoặc môn Tin học...)
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung m...
Thông tư của Bộ nội vụ số 10...
Thông tư của Bộ Nội vụ số 04...
Quyết định số 62/2007/QĐ-BGD...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ