Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BNI-041646-TT

Cơ quan thống kê:

Bắc Ninh - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tên thủ tục hành chính:

Giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Thông tin

Lĩnh vực:

Nghệ thuật biểu diễn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Bộ phận 1 cửa và phòng Nghiệp vụ văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí cấp phép Chương trình BDNT :
50phút = 300.000đ
51-100phút = 600.000đ
101-150phút = 900.000đ
Sau 151 phút cứ tăng thêm 25 phút thì cộng thêm 150.000đ.
Thông tư số 08/2004/TT-BTC n...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, gửi hồ sơ gửi trực tiếp tại bộ phận 1 cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.
2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng NVVH thẩm định hồ sơ; tổ chức thẩm định chương trình nghệ thuật (theo yêu cầu của cơ quan quản lý); trình Giám đốc ký Giấy phép.
3. Đến bộ phận 1 cửa nhận kết quả và nộp lệ phí nếu có.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Công văn (hoặc đơn) xin phép tổ chức công diễn chương trình, tiết mục, vỡ diễn ghi rõ: Tên chương trình, tiết mục vở diễn, chỉ đạo nghệ thuật chương trình, thời gian và địa điểm biểu diễn.
2. Bản tóm tắt nội dung chương trình, tiết mục vở diễn (ghi rõ tên diễn viên, ca khúc, tác phẩm, tác giả). Đối với trình diễn thời trang thì gửi catalog mẫu thiết kế (hoặc mẫu trang phục) sẽ trình diễn trong chương trình.
3. Đối với các ca khúc nước ngoài, phải có sự đồng ý của tác giả (bản quyền tác giả), hoặc đơn vị tổ chức phải có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả, bản dịch sang tiếng Việt lời bài hát (trong đó ghi rõ tên tác giả, tên bài hát, tên người dịch).
4. Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn: Không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 của Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ VHTT); Điều 4, Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/1/2006 của Chính phủ.
5. Bản sao có công chứng quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với hồ sơ xin cấp phép lần đầu).
6. Các trường hợp có yếu tố nước ngoài phải thêm một số giấy tờ sau:
* Đối với chương trình, vở diễn, tiết mục có đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài tham gia:
+ Quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hoá- Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) hoặc của UBND tỉnh (theo phân cấp quản lý);
+ Hợp đồng hoặc văn bản thoả thuận giữa đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài.
*Đối với chương trình, vở diễn, tiết mục có diễn viên Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia:
+ Quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hoá- Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) hoặc của UBND tỉnh (theo phân cấp quản lý);
+ Ý kiến bằng văn bản của Đại sứ quán Việt Nam hoặc đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại về việc diễn viên về nước biểu diễn.
Số bộ hồ sơ:
1 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ