Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BLI-141285-TT

Cơ quan thống kê:

Bạc Liêu - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký hồ sơ thương nhân để được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D cho doanh nghiệp khu công nghiệp

Đăng ký hồ sơ thương nhân để được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D cho doanh nghiệp khu công nghiệp

Thông tin

Lĩnh vực:

lý thị trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Quản lý & Hỗ trợ Doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực - Bộ Công thương.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước: 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
2. Bước: 2 Nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Số 48 Đ.Bà Triệu - Phường 3 - TX Bạc Liêu). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;
3. Bước: 3 Doanh nghiệp đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Số 48 Đ.Bà Triệu -Phường 3 - TX Bạc Liêu).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. . Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (theo mẫu qui định);
. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);
. Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);
. Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân.
Số bộ hồ sơ:
02 bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân (nếu có) (theo mẫu qui định) Thông tư số 07/2006/TT-BTM n...
2. Đơn đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân. Thông tư số 07/2006/TT-BTM n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ