Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BLI-086597-TT

Cơ quan thống kê:

Bạc Liêu

Cấp Xã:

Ủy ban nhân dân xã

Tên thủ tục hành chính:

Đề nghị truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đề nghị truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thông tin

Lĩnh vực:

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 + Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;
2. Bước 2 + Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;
3. Bước 3 + Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. + Ba (03) tờ biên bản xét đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (theo mẫu quy định);
+ Ba (03) tờ bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (theo mẫu quy định);
+ Biên bản họp dân (03 tờ).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Pháp lệnh quy định danh hiệu...
Nghị định số 176-CP về việc...
2. Biên bản xét đề nghị nhà nước tuyên dương danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Pháp lệnh quy định danh hiệu...
Nghị định số 176-CP về việc...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ