Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-AGI-081394-TT

Cơ quan thống kê:

An Giang

Tên thủ tục hành chính:

Hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dự bị đại học ngoài tỉnh.

Hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dự bị đại học ngoài tỉnh.

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Ngày 25 tháng chạp âm lịch hàng năm
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Từ ngày 15/10 đến ngày 15/12, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc nộp tại tổ chức Hội học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nơi mình đang học và Ban Liên lạc sinh viên An Giang tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi qua đường bưu điện (phải ghi đầy đủ địa chỉ liên hệ).
2. Cán bộ phụ trách tiếp nhận, ghi vào sổ theo dõi nếu hồ sơ đúng theo quy định; gửi trả lại cho người nộp, nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thủ tục.
3. Sau khi hết hạn nhận hồ sơ, phòng Giáo dục chuyên nghiệp lập danh sách những em đủ điều kiện trình Ban Giám đốc Sở ký duyệt và niêm yết công khai danh sách tại Sở Giáo dục - Đào tạo.
4. Đến ngày 25 tháng chạp âm lịch hàng năm, cá nhân có tên trong danh sách đến Sở Giáo dục và Đào tạo nhận tiền.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin hỗ trợ học bổng loại giỏi, xuất sắc (theo mẫu của Sở)
2. Phiếu điểm học tập có xác nhận và đóng dấu của trường (điểm trung bình chung học tập của học kỳ cũng như cả năm học không cộng điểm rèn luyện vào)
3. Phiếu điểm rèn luyện có xác nhận và đóng dấu của trường
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin hỗ trợ học bổng loại giỏi, xuất sắc

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Cá nhân đến nhận tiền phải xuất trình thẻ học sinh, sinh viên hoặc chứng minh thư
2. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngoài tỉnh, sinh viên Dự bị đại học, nếu cuối năm học được nhà trường xếp loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện được xếp loại tốt, được hỗ trợ học bổng một lần vào cuối năm học (ngoài việc được hưởng chế độ học bổng tại trường). Quyết định số 2152/QĐ-UBND,...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (3)