Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-AGI-058470-TT

Cơ quan thống kê:

An Giang - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ (đối với vợ liệt sĩ lấy chồng khác hoặc chồng liệt sĩ có vợ khác).

Hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ (đối với vợ liệt sĩ lấy chồng khác hoặc chồng liệt sĩ có vợ khác).

Thông tin

Lĩnh vực:

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Ủy ban nhân dân cấp xã. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
07 ngày, sau khi họp xét giải quyết
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Nhận mẫu đơn Đối tượng nhận mẫu đơn tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
2. Chuẩn bị, nộp hồ sơ Đối tượng ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong đơn và đem nộp tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để chứng thực vào đơn.
3. Chứng nhận hồ sơ của UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào Giấy xác nhận của gia đình liệt sĩ hoặc đại diện gia tộc, họ hàng của liệt sĩ để chứng nhận vào đơn. Họp xét công nhận và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá hoặc lấy vợ khác (có biên bản họp); chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội.
4. Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ, lập danh sách và có công văn đề nghị giải quyết trợ cấp kèm hồ sơ chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
5. Quyết định thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, tiếp nhận các hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đối chiếu với hồ sơ gốc đang quản lý; ra quyết định trợ cấp tuất liệt sĩ hàng tháng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
6. Trả kết quả Đối tượng nhận Quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đề nghị (theo mẫu).
2. - Giấy xác nhận của họ tộc liệt sĩ (theo mẫu).
3. - Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị (bản photo).
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ (đối với vợ liệt sĩ tái giá hoặc chồng liệt sĩ có vợ khác) (mẫu 03-LS10) Công văn số 114/SLĐTBXH-NCC...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng:
- Đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành;
- Chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống;
Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày...
2. Được Uỷ ban nhân dân cấp xã công nhận. Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (2)