Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-AGI-058143-TT

Cơ quan thống kê:

An Giang - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Thành lập trường trung cấp nghề (công lập).

Thành lập trường trung cấp nghề (công lập).

Thông tin

Lĩnh vực:

Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Tài chính; Sở Kế hoạch – Đầu tư; Sở tài nguyên – Môi trường; Uỷ ban nhân dân huyện (nếu trường đặt tại huyện)
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không xác định thời hạn.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ Tổ chức đến liên hệ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục thành lập trường trung cấp nghề. Sau khi hoàn thành hồ sơ nộp lại tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Hướng dẫn hồ sơ cần nộp đồng thời cung cấp biểu mẫu.
- Tiếp nhận hồ sơ.
- Thẩm tra hồ sơ và mời các thành viên của Hội đồng thẩm định cùng thẩm định hồ sơ thành lập trường
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra Quyết định (nếu hồ sơ đảm bảo đúng quy định) hoặc có văn bản trả lời đển tổ chức đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ.
3. Trả kết quả Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.
2. - Đề án thành lập trường trung cấp nghề.
3. - Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng.
4. - Dự thảo Điều lệ trường.
5. - Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).
Số bộ hồ sơ:
07
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu số 3a). Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...
2. Đề án thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu số 4) Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...
3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng (mẫu 2C)
4. Dự thảo Điều lệ trường trung cấp nghề Quyết định số 52/2008/QĐ-BLĐ...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...
2. Quy mô đào tạo tối thiểu 500 học sinh Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...
3. Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề. Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...
4. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó:
- Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;
- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.
Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...
5. Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”. Cụ thể:
- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;
- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;
- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;
- Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;
- Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh;
- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;
- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.
Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...
6. Thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định. Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...
7. Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Vốn pháp định thành lập trường trung cấp nghề là 10 tỷ đồng Việt Nam. Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...
8. Chương trình, giáo trình dạy nghề:
- Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
- Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề của trường.
Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐ...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ