Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-AGI-035592-TT

Cơ quan thống kê:

An Giang

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài tỉnh.

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài tỉnh.

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chi cục Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trạm kiểm dịch động, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận 20.000đ / lần cấp / thời hạn 1 ngày Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC...
2. Phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển 30.000đ/lần Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Trạm kiểm dịch động vật thực hiện các thủ tục kiểm dịch như sau:
- Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng, chủng loại theo giấy chứng nhận kiểm dịch.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe của động vật.
- Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y của phương tiện, vận chuyển và các vận dụng có liên quan trong quá trình vận chuyển.
2. Nếu đủ các điều kiện trên thì kiểm dịch viên kiểm dịch động vật hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài tỉnh theo mẫu 14 (kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
3. Trong trường hợp phát hiện không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ, phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y hoặc xuất phát từ địa phương đang có dịch phải tạm đình chỉ việc xuất sản phẩm động vật do dịch bệnh thì cán bộ kiểm dịch:
- Tạm đình chỉ ngay việc vận chuyển.
- Xử lý theo quy định của pháp lệnh thú y.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý của mình.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển ran ngoài tỉnh;
2. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của sản phẩm động vật (nếu có);
3. Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu xét nghiệm bệnh động vật (nếu có);
4. Chứng nhận tiêu độc phương tiện vận chuyển;
5. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh.
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ