Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TVH-068495-TT

Cơ quan thống kê:

Trà Vinh

Cấp Xã:

Công an xã – phường – thị trấn

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận đơn xin tổ chức đám cưới

Xác nhận đơn xin tổ chức đám cưới

Thông tin

Lĩnh vực:

Đăng ký, quản lý cư trú

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Công an xã – phường – thị trấn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Công an xã – phường – thị trấn
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
1 buổi làm việc01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận cho tổ chức đám cưới

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. B1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
2. B2: Nộp sồ sơ tại Tổ tiếp dân Công an xã - phường - thị trấn
3. B3: Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh theo quy định.
+Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.
4. B4: Nhận kết quả tại Tổ tiếp dân thuộc Công an xã - phường - thị trấn.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin tổ chức đám cưới
2. Giấy chứng nhận kết hôn của người tổ chức đám cưới (bản sao)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ