Cơ quan

Mã cơ quan:

B-BNG

Tên:

Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

1. Tuyển dụng công chức vào Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
2. Cấp giấy phép phát hình đi quốc tế Bộ Ngoại giao Báo chí
3. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Công tác lãnh sự
4. Đăng ký việc tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Công tác lãnh sự
5. Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa người nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với trẻ em được nhận làm con nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Công tác lãnh sự
6. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, mà việc hộ tịch đó trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Công tác lãnh sự
7. Chứng thực Hợp đồng, di chúc, giấy uỷ quyền, các đoạn trích tài liệu, bản sao, bản chụp các giấy tờ tài liệu, bản dịch ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Công tác lãnh sự
8. Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau cư trú ở nước ngoài, hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Công tác lãnh sự
9. Đăng ký kết hôn giữa hai bên nam nữ là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Công tác lãnh sự
10. Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Công tác lãnh sự
1. Pháp lệnh Lãnh sự ngày 13/11/1990 quy định tổ chức và hoạt động lãnh sự của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Công tác lãnh sự
2. Quyết định 05/2002/QĐ-BNG của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ban hành Quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự Bộ Ngoại giao Công tác lãnh sự
3. Quyết định số 01/2008/QĐ-LS ngày 25/6/2009 , Ban hành mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài Bộ Ngoại giao Công tác lãnh sự
4. Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Người Việt Nam ở nước ngoài
5. Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Người Việt Nam ở nước ngoài
6. Thông tư số 2461/2001/TT-BNG ngày 05/10/2001 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTG ngày 31/7/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTG ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối ngoại với người Việt Nam ở nứơc ngoài Bộ Ngoại giao Người Việt Nam ở nước ngoài
7. Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Ngoại giao Chính quyền địa phương
8. Nghị định 65/2012/NĐ-CP ngày 06/09/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Ngoại giao
9. Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Bộ Ngoại giao Ngoại giao
10. Nghị định số 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Ngoại giao