• Thông tin văn bản
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Tên văn bản
Trích yếu Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
Ngày ban hành 15/01/2007
Người ký
Cơ quan ban hành
File đính kèm: