• Thông tin văn bản
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Tên văn bản Văn bản số 3780/QĐ-BGDĐT
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 21/09/2018
Người ký
Cơ quan ban hành Hồ Chí Minh
File đính kèm: