• Thông tin văn bản
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Tên văn bản Văn bản số 4632/QĐ-BGDĐT
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 30/07/2019
Người ký
Cơ quan ban hành Hồ Chí Minh
File đính kèm: