• Thông tin văn bản
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Tên văn bản Văn bản số 3164/QĐ-TTCP
Trích yếu công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
Ngày ban hành 26/12/2017
Người ký
Cơ quan ban hành Hồ Chí Minh
File đính kèm: