• Thông tin văn bản
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Tên văn bản Văn bản số 52/2016/QĐ-UBND
Trích yếu ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 10/12/2016
Người ký
Cơ quan ban hành Hồ Chí Minh
File đính kèm: