• Thông tin văn bản
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Tên văn bản Văn bản số 4030/NHCS-TDNN
Trích yếu V/v hướng dẫn tổ chức hoạt động Giao dịch tại xã, phường, thị trấn;
Ngày ban hành 10/12/2014
Người ký
  • Tổng Giám đốc NHCSXH
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách xã hội
File đính kèm: