• Thông tin văn bản
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Tên văn bản
Trích yếu Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành 20/02/2015
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File đính kèm: