• Thông tin văn bản
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Tên văn bản
Trích yếu Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày ban hành 01/08/2008
Người ký
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ
File đính kèm: