• Thông tin văn bản
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Tên văn bản
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2005
Ngày ban hành 01/06/2006
Người ký
Cơ quan ban hành
File đính kèm: