• Thông tin văn bản
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Tên văn bản
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004
Ngày ban hành 01/10/2004
Người ký
Cơ quan ban hành
File đính kèm: