Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế
Mã thủ tục BNN-TTH-288405
Cấp thực hiện Cơ quan khác
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thủy sản
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trước khi tàu cập cảng ít nhất 01 giờ, chủ hàng thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho BQL Cảng cá thông tin về số hiệu tàu, thời gian dự kiến tàu cập cảng, sản lượng dự kiến lên cảng.

- Bước 2: BQL Cảng cá cử cán bộ kiểm tra thực tế tại tàu:

a) Đối với tàu khai thác thủy sản: Đối chiếu, giám sát khối lượng, thành phần loài khai thác trên tàu phù hợp với nhật ký khai thác;

b) Đối với tàu dịch vụ hậu cần nghề cá: Đối chiếu, giám sát khối lượng, thành phần loài theo nhật ký thu mua, chuyển tải và nhật ký khai thác của tàu được thu mua chuyển tải.

- Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm lên cá, chủ hàng phải hoàn thiện hồ sơ gửi BQL Cảng cá trực tiếp hoặc theo đường bưu điện để đề nghị xác nhận nguồn gốc nguyên liệu hàng thủy sản.

- Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, BQL Cảng cá có trách nhiệm đối chiếu thông tin tại tờ khai với danh sách tàu khai thác bất hợp pháp; nhật ký khai thác với thông tin về vị trí hoạt động của tàu do các trạm bờ cung cấp (đối với tàu có tổng công suất các máy chính từ 90CV trở lên), ký, trả cho chủ hàng 01 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và lưu hồ sơ. Trường hợp không ký giấy xác nhận, BQL Cảng cá phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: BQL Cảng cá trả kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho chủ hàng; chủ hàng nộp phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

 

Cách thức thực hiện

- Tại Cảng cá Thuận An: Đăng ký qua Tổ Điều động an ninh, thu phí. Số điện thoại 0234.3856107; gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Tại Cảng cá Tư Hiền: Đăng ký qua Bộ phận bảo vệ và thu phí. Số điện thoại 0234.3684638; gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT đã kê khai đầy đủ thông tin;
2 - Bản chính Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng đã được tổ chức quản lý cảng cá cấp, trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng thì nộp bản sao chụp.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc. 
Đối tượng thực hiện - tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Tổ chức quản lý cảng cá các tỉnh, thành phố ven biển
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Tổ chức quản lý cảng cá các tỉnh, thành phố ven biển
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ BQL Cảng cá Thừa Thiên Huế - Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tại Cảng cá Thuận An: Đăng ký qua Tổ Điều động an ninh, thu phí. Số điện thoại 0234.3856107; gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Tại Cảng cá Tư Hiền: Đăng ký qua Bộ phận bảo vệ và thu phí. Số điện thoại 0234.3684638; gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác đã ký và đóng dấu
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

* Trách nhiệm và quyền hạn của thuyền trưởng, chủ tàu cá

1. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin liên quan ghi trong Giấy xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác cho chủ hàng; ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp.

2. Thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.

3. Tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

4. Chủ tàu có quyền đề nghị cơ quan thẩm quyền cung cấp các quy định liên quan đến việc xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.

* Trách nhiệm và quyền hạn của chủ hàng

1. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin liên quan ghi trong Giấy xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thủy sản khai thác để xuất khẩu; ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp.

2. Lưu trữ hồ sơ xác nhận, chứng nhận trong thời hạn 03 (ba) năm, kể từ ngày được xác nhận, chứng nhận.

3. Phối hợp với cơ quan thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin, giải trình những vướng mắc của cơ quan thẩm quyền các nước nhập khẩu đối với lô hàng xuất khẩu.

4. Tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

5. Chủ hàng có quyền đề nghị cơ quan thẩm quyền cung cấp các quy định liên quan đến việc xác nhận, chứng nhận.

6. Đề nghị cơ quan thẩm quyền nơi đã mua nguyên liệu xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

7. Được lựa chọn một trong các cơ quan thẩm quyền đã xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác để nộp hồ sơ đề nghị Chứng nhận thủy sản khai thác.


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin